मंगलमय नाम तुझे, सतत गाऊ दे

मंगलमय नाम तुझे, सतत गाऊ दे॥धू॥।

दुर्बल या हृदयातुनि, चंचल या चित्तातुनि। झुरझुरत्या नेत्रातुनि, स्वरुप पाहु दे।।१॥

अंधाऱ्या, निर्जन वनि, विषयांच्या काट्यांतुनि। चौऱ्यांशी गोट्यातुनि, पार जाउ दे ।।२॥

संतांची बोध-धुळी, लागो या देह-कुळी। भक्तीच्या प्रेम-जळी, मस्त होउ दे। मंगल ०।।३॥।

मन्मानस-मंदिरात, सिंहासन तव प्रशांत सोSहं ध्वनि गात गात, रंगि रंगु दे ।।४॥

भवसागर कठिण घोर, षडरीपु हे करिति जोर। तुकड्याची नाव पार, स्थीर होउ दे ।।५।।

%d bloggers like this: